Promocja szkoły
Szkoła Podstawowa w Dąbiu istnieje od ponad 60 lat. W ciągu tego okresu zmieniała swój kształt i przechodziła wiele reorganizacji. Obecnie mieści się w nowoczesnym budynku o niecodziennym, przypominającym mały zameczek kształcie. Po gruntownym remoncie nasza szkoła dysponuje bardzo dobrą bazą lokalową zapewniającą właściwą organizację procesu edukacyjnego oraz prawidłową realizację wszystkich zadań statutowych.

DSC04255 DSC04256 DSC04257 DSC04258

W szkole znajduje się sześć sal lekcyjnych, biblioteka, sala ćwiczeń ruchowych, pracownia komputerowa, świetlica, dwie sale oddziału przedszkolnego, gabinet pedagoga i oddzielnie gabinet pielęgniarki szkolnej. Szkoła dysponuje również dobrze wyposażoną kuchnią do przechowywania i wydawania żywności. Biblioteka szkolna posiada księgozbiór niezbędny dla swoich uczniów.

DSC04235 DSC04238 DSC04242


Na szkolnym boisku znajduje się plac zabaw z huśtawkami, zjeżdżalnią i ścianką wspinaczkową, urządzenia te służą przede wszystkim dzieciom z oddziałów przedszkolnych i najmłodszych klas. Starsi uczniowie korzystają ze znajdującego się niedaleko szkoły pełnowymiarowego boiska sportowego.

DSC04252 DSC04254

Pracownia komputerowa z całodobowym dostępem do internetu wyposażona jest w 12 komputerów, drukarkę, projektor, skaner, aparat cyfrowy i inny sprzęt . W pracowni zainstalowany jest program „Beniamin” blokujący dostęp do treści niepożądanych, który jest na bieżąco aktualizowany. W pracowni komputerowej odbywają się zajęcia z informatyki dla wszystkich klas, a także zajęcia z innych przedmiotów. Z pracowni uczniowie mogą korzystać również po lekcjach w ramach kółek pozalekcyjnych, zajęć świetlicowych i bibliotecznych.

DSC04247 DSC04248 DSC04249 DSC04251

W naszej szkole nikt nie może być głodny, prowadzone jest dożywianie uczniów, w postaci drugiego śniadania oraz kartoniku mleka.

DSC04233 DSC04234<

Kadrę pedagogiczną stanowią wysoko wykwalifikowani nauczyciele, bardzo zaangażowani, lubiący pracę z dziećmi i nieustannie podnoszący swoją wiedzę i umiejętności.

DSC03457

Nasza szkoła na przestrzeni lat wykształciła bogatą tradycję . Posiada własny hymn, organizuje różnorodne stałe apele i uroczystości, według ustalonego ceremoniału szkolnego odbywają się uroczystości rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, pożegnanie absolwentów, dzień nauczyciela, Święto Niepodległości.

DSC03468 DSC03810 DSC03835

Uczniowie naszej szkoły biorą udział w konkursach przedmiotowych, artystycznych, zawodach sportowych na różnych szczeblach, osiągając wysokie lokaty.

Najbardziej atrakcyjnym obszarem działalności naszej szkoły są organizowane wycieczki turystyczno- krajoznawcze. Środki na wyjazdy pozyskujemy miedzy innymi pisząc projekty i programy edukacyjne dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. W latach 2006-2008 realizowaliśmy program „Smok” i szkoła otrzymała certyfikat „Szkoły Myślącej o Każdym”.
DSC04229

Szkoła prowadzi również szeroką edukację prozdrowotną realizując programy prozdrowotne, dba również o bezpieczeństwo uczniów, do czego najbardziej przyczynia się praca wychowawców klas, pedagoga szkolnego i opiekunki dzieci dojeżdżających.

Bardzo dobre warunki lokalowe, doskonale wykwalifikowana kadra nauczycielska, nowoczesne metody pracy dydaktycznej i współpraca z rodzicami gwarantują wysoką jakość pracy naszej szkoły, która myśli o każdym uczniu, jego mocnych stronach, zainteresowaniach, pasjach, uzdolnieniach i talentach.