Samorząd szkolny

Przewodniczący:

1


Zastępca:

Sekretarz:

2 profil

Przedstawiciele poszczególnych klas:


Klasa V:

Klasa IV:

Klasa III:

Klasa II:

Klasa I: