Wizytówki nauczycieli
f1
mgr Urszula Pietruszkiewicz
Dyrektor szkoły
Nauczane przedmioty: język polski

DSC03783
mgr Małgorzata Jabłońska
Nauczane przedmioty: matematyka, informatyka

f1
mgr Barbara Czop
Nauczane przedmioty: edukacja wczesnoszkolna, przyroda

DSC03791
mgr Joanna Guss
Nauczane przedmioty: brak

DSC03784
mgr Violetta Grabowska
Nauczane przedmioty: wychowanie przedszkolne, bibliotekoznawstwo

f1
mgr Marzena Gruca
Nauczane przedmioty: historia, wychowanie do życia w rodzinie

f1
mgr Anna Chudzik
Nauczane przedmioty: religia katolicka

DSC03780
mgr Anna Nowicka
Nauczane przedmioty: język angielski

DSC03781
mgr Monika Pakuła-Klimiuk
Nauczane przedmioty: język polski, opiekun świetlicy szkolnej

DSC03782
mgr Małgorzata Pawlik
Nauczane przedmioty: edukacja wczesnoszkolna, plastyka, muzyka

DSC03787
mgr Zbigniew Stępień
Nauczane przedmioty:W-F, technika, gimnastyka korekcyjna

f1
mgr Anna Machała
Nauczane przedmioty: pedagog szkolny

f1
mgr Monika Naruszewicz
Nauczane przedmioty: edukacja wczesnoszkolna