Aktualności

Programy profilaktyczne

Napisana przez reporter 2010-04-01 22:00:24

W drugim semestrze ruszyły w szkole dwa programy profilaktyczne. Pierwszy jest realizowany w oddziałach przedszkolnych oraz w klasach I-III. Nosi on nazwę „Pierwsza pomoc”. Został opracowany przez panią Violettę Grabowską. Drugi to „Profilaktyka agresji”. Jest adresowany do uczniów głównie klas IV-VI, rodziców i nauczycieli. Stworzył go pedagog szkolny – Roman Tylawski.


Celem programu „Pierwsza pomoc” jest zapobieganie wypadkom, minimalizowanie jego skutków oraz wyposażenie dzieci w wiedzę z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Dzięki niemu maluchy poznają zasady, jak zachowywać się bezpiecznie w domu, szkole i innych środowiskach społecznych; nauczą się, jak postępować w sytuacji zagrożenia życia, wypadku czy katastrofy oraz nauczą się rodzić sobie w sytuacjach problemowych. Dzięki działaniom nauczycieli, zaproszonych gości, np. policjantów, wychowankowie nauczą się bezpiecznego poruszania się na drodze, dbałości o własne zdrowie i ciało, bezpiecznego zachowania podczas zabaw. Będą umiały wezwać pogotowie ratunkowe i inne służby, jak straż pożarną czy policję, pomóc poszkodowanemu. Ważną rzeczą jest to, że będą próbowały rozwiązywać problemy w sposób twórczy.Program „Profilaktyka agresji” ma na celu eliminowanie zachowań agresywnych wśród uczniów poprzez rozpoznanie przyczyn patologii, eliminowanie czynników ryzyka oraz wzmacnianie czynników chroniących. Zakłada on większą integrację dzieci, tworzenie im warunków do różnorodnej aktywności na terenie szkoły oraz dążenie do dobrego, zdrowego stylu życia. Nawiązaliśmy współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną z Chojnowa.23 marca gościła u nas pani pedagog z tej placówki - Elżbieta Mikołajczak. Miała spotkania z dziećmi na temat przemocy w szkole. Dwa dni później uświadamiała rodziców, skąd się biorą u dzieci zachowania agresywne oraz jak im zapobiegać. Chętnie udzielała rad, jak rozwiązywać problemy wychowawcze. Na zebraniu wychowawcy informowali rodziców o przyczynach i skutkach rówieśniczej agresji oraz zachęcali rodziców do współpracy w działaniach minimalizujących agresywne zachowanie.


komentarze 0Dodaj wiadomość